ZÁPIS DO MŠ pro školní rok 2024/2025

Aktuální INFORMACE včetně kritérií ohledně zápisu dětí do MŠ v městě Brně pro školní rok 2024/2025 najdete na adrese: https://zapisdoms.brno.cz/ . Stránky budou průběžně aktualizovány. 

Vzhledem k vysokému počtu spádových dětí doporučujeme rodičům, aby si podali žádost i do jiných MŠ.

Den otevřených dveří proběhne 22.4.2024 od 15:00-17:00 hodin. 

VYDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Rodiče, kteří si přihlášku nevytisknou z internetu na adrese www.zapisdoms.brno.cz, si ji mohou vyzvednout osobně v MŠ v době od 15.4.-14.5 2024 vždy po telefonické domluvě s ředitelkou školy na tel. čísle 770 182 179. Pro získání přihlášky je nutné znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce zdravotní pojišťovny. 

Důležité informace:

Po vygenerování přihlášky získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána). Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost – dbejte na čitelnost, neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře – očkování. (Netýká se dětí, které budou od 1. 9. 2024 plnit povinné předškolní vzdělávání.). 

SBĚR PŘIHLÁŠEK 

- doručení přihlášky osobně v kanceláři ředitelky školy v pondělí 13. 5. 2024 v době od 8:00 - 16:00 hod a úterý 14. 5. 2024 v době od 8:00 - 12:00 hod, možnost rezervace termínu v aplikaci www.zapisdoms.brno.cz - pokud již nebude místo v rezervacích, dostavte se kdykoliv v průběhu výše uvedených termínů

- do datové schránky školy: km8knu7

- e-mailem na adresu msamerlingova@seznam.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat pouze prostý email)

- poštou.

K zápisu je nutné přinést vyplněnou přihlášku potvrzenou lékařem, platný občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list a kartičku pojišťovny dítěte. Upozorňujeme, že trvalý pobyt dítěte, který budete uvádět do přihlášky, musí být shodný s trvalým pobytem uvedeným v občanském průkazu zákonného zástupce. V jiném případě bude nutné doložit potvrzení z ohlašovny obyvatelstva, že má dítě trvalý pobyt na adrese, kterou uvádíte v přihlášce nebo předložit občanský průkaz dítěte. 

V případě cizinců je zapotřebí, aby rodiče dítěte předložili doklad o přechodném pobytu dítěte (z něj vyplývá, která škola je pro dítě spádovou). Pokud doklad nemají, předloží (po domluvě s ředitelem/kou školy) ve lhůtě, kterou ředitelka školy stanoví, své povolení k přechodnému pobytu a vyřídí pro dítě tento

doklad na pracovišti Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, Tuřanka1554/115b, Brno.

Neúplně vyplněná přihláška je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!

Při podání žádosti o přijetí bezkontaktně (e-mailem s elektronickým podpisem, poštou, datovou schránkou), je potřeba mít všechny výše uvedené dokumenty v kopii. Nezapomeňte na datum a podpisy. Na rozhodnutí o přijetí nemá vliv pořadí při sběru přihlášek.

VYHODNOCOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Nejdříve od 23. 5. 2024 můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do naší MŠ. 

V případě rovnosti bodů několika dětí, bude nutno losovat. Termín losování bude oznámen.

K vyzvednutí rozhodnutí o přijetí/nepřijetí budete vyzvání e-mailovou zprávou.

Rozhodnutí o přijetí si vyzvedne zákonný zástupce,  který je v žádosti uveden jako kontaktní osoba, s sebou si vezme občanský průkaz + kartičku pojištění dítěte. Termíny jsou pondělí 27.5.2024 mezi 8:00-10:00 nebo úterý 28.5.2024 mezi 15:30-16:30  v ředitelně školy.

Rozhodnutí o nepřijetí si vyzvedne zákonný zástupce ve čtvrtek 6.6.2024 mezi 8:00-10:00 v ředitelně školy.

Copyright © 2020 Mateřská škola Brno, Amerlingova 4, příspěvková organizace| Všechna práva vyhrazena 2020
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky