ZÁPIS DO MŠ pro školní rok 2023/2024

Aktuální INFORMACE včetně kritérií ohledně zápisu dětí do MŠ v městě Brně pro školní rok 2023/2024 najdete na adrese: https://zapisdoms.brno.cz/. Stránky jsou průběžně aktualizovány.

Vydávání přihlášek: rodiče, kteří si přihlášku nevytisknou z internetu na adrese www.zapisdoms.brno.cz, si ji mohou vyzvednout osobně v MŠ v době od 1.4.-20.4. 2023 vždy po telefonické domluvě s ředitelkou školy na tel. čísle 770 182 179. Pro získání přihlášky je nutné znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce zdravotní pojišťovny.

Sběr přihlášek ve dnech 3. a 4.5.2023 (toto není termín pro děti z Ukrajiny s dočasnou ochranou):

  • osobním podáním do schránky školy
  • do datové schránky školy: km8knu7
  • e-mailem na adresu msamerlingova@seznam.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat pouze prostý email)
  • poštou
  • doručení přihlášky osobně v kanceláři ředitelky školy ve středu 3. 5. 2023 v době od 8:00 - 16:00 hod a ve čtvrtek 4. 5. 2023 v době od 8:00 - 12:00 hod, možnost rezervace termínu v aplikaci www.zapisdoms.brno.cz. Pokud již nebude místo v rezervacích, dostavte se kdykoliv v průběhu výše uvedených termínů.

K zápisu je nutné přinést vyplněnou přihlášku potvrzenou lékařem, platný občanský průkaz, rodný list a kartičku pojišťovny dítěte. Upozorňujeme, že trvalý pobyt dítěte, který budete uvádět do přihlášky, musí být shodný s trvalým pobytem uvedeným v občanském průkazu zákonného zástupce. V jiném případě bude nutné doložit potvrzení z ohlašovny obyvatelstva, že má dítě trvalý pobyt na adrese, kterou uvádíte v přihlášce nebo předložit občanský průkaz dítěte. Při podání žádosti o přijetí bezkontaktně (vhozením do schránky školy, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou, datovou schránkou), je potřeba mít všechny výše uvedené dokumenty v kopii. Nezapomeňte na datum a podpisy. Na rozhodnutí o přijetí nemá vliv pořadí při sběru přihlášek.

Vzhledem k nedostatečné kapacitě školy se pořadí přijetí dětí určí losováním za účasti vedení školy a zástupce zřizovatele v souladu s kritérii pro stanovení pořadí přijetí dětí do škol. Losem bude určeno pořadí přijetí dětí se shodným bodovým ohodnocením. Losování proběhne dne 18.5.2023, výsledky budou uveřejněny nejpozději 19.5.2023.

Vydávání rozhodnutí o přijetí na školní rok 2023/2024 proběhne ve dnech 22.5.2023 od 12-16h a 23.5.2023 od 10-12h v ředitelně školy. Rozhodnutí si vyzvedne zákonný zástupce, který je v žádosti uveden jako kontaktní osoba, s sebou si vezme občanský průkaz + kartičku pojištění dítěte

Vydávání rozhodnutí o nepřijetí na školní rok 2023/2024 proběhne ve dnech 29.5.2023 od 15:30-17h a 30.5.2023 od 7:30-9:30h v ředitelně školy. Rozhodnutí si vyzvedne zákonný zástupce, který je v žádosti uveden jako kontaktní osoba, s sebou si vezme občanský průkaz. Kdo posílal žádost prostřednictvím datové schránky, bude rozhodnutí o nepřijetí doručeno prostřednictvím ní.

Vzhledem k tomu, že naše škola má vysoký počet spádových dětí, doporučujeme rodičům, aby si podali přihlášky k přijetí i na jiné MŠ. 

ZÁPIS DO MŠ pro školní rok 2023/2024 PRO DĚTI Z UKRAJINY

Na základě zákona č. 67/2022 Sb., ve znění novely č. 20/2023 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace je pro MŠ Amerlingova 4, po dohodě se zřizovatelem, určen druhý termín zápisu, tzv. zvláštní zápis dítěte-cizince do MŠ, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana takto:

5. 6. 2023 v době: 10:00 - 12:00 hod. - vydávání žádostí osobně v kanceláři ředitelky školy

12. 6. 2023 v době: 10:00 - 12:00 hod. - zápis se sběrem žádostí osobně osobně v kanceláři ředitelky školy

Dne 12.6.2023 s sebou přineste: vyplněnou žádost, pas a vízum dítěte, pas a vízum zákonného zástupce, rodný list dítěte a doklad o přechodném bydlišti.

Počet volných míst: 0

Copyright © 2020 Mateřská škola Brno, Amerlingova 4, příspěvková organizace| Všechna práva vyhrazena 2020
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky