PROJEKTY

V rámci OP JAK realizuje Mateřská škola Brno, Amerlingova 4, příspěvková organizace projekt MŠ Amerlingova Brno 002 pod registračním číslem CZ.02.02.XX/00/22_002/0005488 od 1.5.2023 do 31.12.2025. 

Statutární město Brno realizovalo od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2022 projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II" (MAP Brno II), registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817.

Statutární město Brno realizovalo od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022 projekt "Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně", registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630.  

Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna.

Mateřská škola Brno, Amerlingova 4, příspěvková organizace realizuje od 1. 9. 2021 do 30.4.. 2023 projekt " MŠ Amerlingova Brno 80,registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020322.        

Mateřská škola Brno, Amerlingova 4, příspěvková organizace realizovala od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 projekt "Podpora Mateřské školy Brno, Amerlingova 4,registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013256.            

V rámci komponenty 3.1. inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti. Mateřská škola Brno, Amerlingova 4, příspěvková organizace obdržela částku  48 000 Kč.

Copyright © 2020 Mateřská škola Brno, Amerlingova 4, příspěvková organizace| Všechna práva vyhrazena 2020
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky