PROJEKTY

Statutární město Brno realizuje od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2022 projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II" (MAP Brno II), registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817.

Mateřská škola Brno, Amerlingova 4, p.o. realizuje od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 projekt "Podpora Mateřské školy Brno, Amerlingova 4,registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013256.

Statutární město Brno realizuje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022 projekt "Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně", registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630.