PROJEKTY

Statutární město Brno realizovalo od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2022 projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II" (MAP Brno II), registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817.

Statutární město Brno realizovalo od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022 projekt "Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně", registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630.  

Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna.

Mateřská škola Brno, Amerlingova 4, příspěvková organizace realizovala od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 projekt "Podpora Mateřské školy Brno, Amerlingova 4,registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013256.

Mateřská škola Brno, Amerlingova 4, příspěvková organizace realizuje od  1. 9. 2021 do 30.4.. 2023 projekt " MŠ Amerlingova Brno 80,registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020322.  

V rámci komponenty 3.1. inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti. Mateřská škola Brno, Amerlingova 4, příspěvková organizace obdržela částku  48 000 Kč.

V rámci OP JAK realizuje Mateřská škola Brno, Amerlingova 4, příspěvková organizace projekt MŠ Amerlingova Brno 002 pod registračním číslem CZ.02.02.XX/00/22_002/0005488 od 1.5.2023 do 31.12.2025.

Copyright © 2020 Mateřská škola Brno, Amerlingova 4, příspěvková organizace| Všechna práva vyhrazena 2020
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky