PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ v Bohunicích v roce 2021

Vážení rodiče,

prázdninový provoz pro děti zaměstnaných rodičů je v městské části Brno - Bohunice v červenci a srpnu 2021 zajištěn v těchto termínech:

Termíny prázdninového provozu MŠ v Brně - Bohunicích:

1. 7. - 9. 7. 2021 MŠ Běloruská 4           školné 120 Kč

12. 7. - 23. 7. 2021 MŠ Vedlejší 10         školné 225 Kč/týden 113 Kč

26. 7. - 6. 8. 2021 MŠ Amerlingova 4  školné 238 Kč

9. 8. - 20. 8. 2021 MŠ Uzbecká 30      školné 242 Kč

23. 8. - 31. 8. 2021 všechny MŠ uzavřeny

Provoz nemá MŠ Švermova 11 z důvodu plánovaných oprav.

Ředitelky škol budou přijímat na prázdninový provoz děti z jiných bohunických mateřských škol dle kritérií do výše kapacity MŠ.

Kritéria: - děti zaměstnaných rodičů

- kapacita školy (v případě překročení kapacity školy bude losováno, kromě MŠ Vedlejší, tam rozhoduje čas přijetí žádosti)