PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ v Bohunicích pro děti pracujících rodičů  v městské části Brno – Bohunice 2024:

termín                                       MŠ                                                            výše školného

1. 7. – 12. 7. 2024                       MŠ Pohádka, Běloruská 4                     204 Kč

15. 7. – 26. 7. 2024                    MŠ Uzbecká 30                                      260 Kč

29. 7. – 9. 8. 2024                     MŠ Švermova 11                                     250 Kč

12. 8. – 23. 8. 2024                   MŠ Amerlingova 4                                  275 Kč

Mimo provoz                           ZŠ a MŠ Vedlejší 10

26. 8. -30. 8. 2024                   přípravný týden – bez provozu

Žádost o přijetí na prázdninový provoz si vyzvednete ve své třídě od 11.3. 2024 (popř. vyzvednete v úředních hodinách u ředitelky školy) a vyplněné odevzdáte na mateřské škole, kde požadujete prázdninové umístění, ve středu 3.4. nebo ve čtvrtek 4.4.2024 vhozením žádosti do určené schránky MŠ v době od 7:00 – 16:00h. Kdo bude požadovat potvrzení o přijetí žádosti, napíše mail na příslušnou MŠ a ředitelka školy obratem odpoví.

Na každou mateřskou školu musíte podat samostatnou žádost o přijetí, která bude lékařem potvrzená, důležité je posouzení aktuálního zdravotního stavu, zvláště u alergií či závažném onemocnění.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

Pro rozhodnutí o přijetí / nepřijetí dítěte se dostavte osobně s občanským průkazem ve čtvrtek 25.4.2024 od 8:00 do 16:00h do školky, kam jste si podali žádost na prázdninový provoz. Pokud budete přijati, dostanete ihned k vyplnění potřebné dokumenty a dále informace ohledně úhrady školného a stravného, které musí být zaplaceno před nástupem dítěte do Vámi zvolené mateřské školy.

Ředitelky škol budou přijímat na prázdninový provoz děti z jiných bohunických mateřských škol dle kritérií do výše kapacity MŠ.

Kritéria:

  • děti pracujících rodičů přijatých do MŠ v městské části Brno-Bohunice
  • kapacita školy, v případě překročení kapacity školy bude losováno

Lze předpokládat velký zájem rodičů, proto zvažte i jiné možnosti, např. soukromé školky.

Nebude-li Vaše dítě svoji kmenovou MŠ o prázdninách navštěvovat, nezapomeňte ho ve své MŠ písemně omluvit - odhlásit dle pokynů na Vaší MŠ.

Copyright © 2020 Mateřská škola Brno, Amerlingova 4, příspěvková organizace| Všechna práva vyhrazena 2020
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky