PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Termíny prázdninového provozu mateřských škol v Brně Bohunicích:

  3.7. - 14. 7. 2023 -   MŠ Švermova 11  -      školné 240 Kč 

17.7. - 28. 7. 2023 -   MŠ Amerlingova 4  -  školné 270 Kč 

31.7. - 11. 8. 2023 -   ZŠ a MŠ Vedlejší 10 - školné 280 Kč 

14. 8.- 25. 8. 2023 - MŠ Uzbecká 30  -       školné 260 Kč

Mimo provoz -       MŠ Pohádka, Běloruská 4  

28.8. - 1. 9. 2023 -přípravný týden - bez provozu

Žádost o přijetí na prázdninový provoz spolu s kopií evidenčního listu dítěte si vyzvednete ve své třídě od 20.3. 2023 (popř. vyzvednete v úředních hodinách u ředitelky školy) a vyplněné odevzdáte na mateřské škole, kde požadujete prázdninové umístění, ve středu 29.3. nebo ve čtvrtek 30.3.2023 vhozením žádosti s evidenčním listem do určené schránky MŠ v době od 7:00 - 16:00h.

Na každou mateřskou školu musíte podat samostatnou žádost o přijetí a kopii evidenčního listu, případně přihlášky s lékařským potvrzením.

Pro rozhodnutí o přijetí / nepřijetí dítěte se dostavte osobně s občanským průkazem ve čtvrtek 20.4.2022 od 8:00 do 16:00h do školky, kam jste si podali žádost na prázdninový provoz. Pokud budete přijati, dostanete ihned k vyplnění potřebné dokumenty a dále informace ohledně úhrady školného a stravného, které musí být zaplaceno před nástupem dítěte do Vámi zvolené mateřské školy.

Ředitelky škol budou přijímat na prázdninový provoz děti z jiných bohunických mateřských škol dle kritérií do výše kapacity MŠ.

Kritéria:

  • děti zaměstnaných rodičů přijatých do MŠ v městské části Brno-Bohunice
  • kapacita školy, v případě překročení kapacity školy bude losováno

Lze předpokládat velký zájem rodičů, proto zvažte i jiné možnosti, např. soukromé školky. Místa budou omezena, protože letos nemá provoz čtyřtřídní MŠ Pohádka Běloruská 4.

Všem žádostem bylo vyhověno. Pokud se Vám nehodí termín vyzvednutí rozhodnutí o přijetí, domluvte si prosím jiný na mailu msamerlingova@seznam.cz nebo na telefonu ředitelky školy 770 182 179. Děkujeme.

Stravné a školné lze hradit dohromady (děti s povinnou předškolní docházkou platí pouze stravné).

Stravné o prázdninách na MŠ Amerlingova

strávníci 3- 6 let 47,- Kč na den (přesnídávka 11,-/oběd 25,-/svačina 11,-)

strávníci 7-10 let 50,- Kč na den (přesnídávka 11,-/oběd 28,-/svačina 11,-)

Školné o prázdninách je 270 Kč (případně za 1 týden 135 Kč)

Platbu provedete bankovním převodem na náš účet 39031621/0100 před nástupem dítěte na prázdninový provoz, nejpozději do 30.6.2023. Pokud nebudou poplatky uhrazeny včas, nebudeme s nástupem Vašeho dítěte počítat. Jestliže budete předem vědět, že na prázdninový provoz nenastoupíte, sdělte nám tuto informaci neprodleně na e-mail – msamerlingova@seznam.cz. Děkujeme.

Copyright © 2020 Mateřská škola Brno, Amerlingova 4, příspěvková organizace| Všechna práva vyhrazena 2020
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky