PLATBY V MŠ

Pokyny k platbám:

Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2020/2021 bude ve výši 500 Kč.

Děti, které plní povinnou předškolní docházku, školné neplatí.

Cena obědů je stanovena dle věkových kategorií: (zařazení do věkové kategorie, je dáno dovršením věku v daném školním roce 1. 9. 2020 - 31. 8. 2021, příklad: dovrší-li dítě věku 7 let 27. 8. 2021, celý školní rok spadá do kategorie 7-10 let).

strávníci 3- 6 let 37,- Kč
strávníci 7-10 let 40,- Kč

Nárok na zvýhodněnou cenu stravy tj. pouze za cenu potravin má strávník pouze 1. den neplánované nepřítomnosti v MŠ (vyhláška č.107/2005 Sb. o školním stravování § 4. odst. 9).

Stravné se platí zálohově trvalým příkazem z účtu nebo bankovním převodem na daný měsíc a to do 15. dne v měsíci.

Číslo účtu naší školy: 39031621/0100.

Výše záloh:

strávníci 3 - 6 let 740,- Kč
strávníci 7 - 10 let 800,- Kč

Stravné i školné lze hradit dohromady tj. 1240 Kč.

Děti s odloženou školní docházkou hradí pouze stravné 800 Kč.

Přeplatky za stravné se budou vracet na účty a to 1x ročně, po ukončení školního roku. Na září neposílejte platbu před 1.9.

Na prázdniny je potřeba zrušit trvalé příkazy, neposílejte žádné jiné platby než úhradu za prázdninový provoz.
Jestliže jste v průběhu roku změnili číslo účtu, tuto změnu nahlaste ihned vedoucí školní jídelny. Stravu odhlašujte na telefonu školní jídelny 778 458 152 nebo od 1.1.2021 prostřednictvím aplikace na www.strava.cz. Podrobnosti sděleny mailem.

Rodiče jsou povinni vždy včas dítě ze stravování odhlásit! Pokud tedy zákonný zástupce svoje dítě řádně neodhlásí ze stravování, ale školní jídelna ji připraví, bude zákonný zástupce povinen uhradit veškeré náklady na přípravu stravy (tj. včetně osobních a věcných nákladů).