PLATBY V MŠ

PLATBY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023-2024

Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2023/2024 bude ve výši 610 Kč.

Děti, které plní povinnou předškolní docházku, školné neplatí.

Cena obědů je stanovena dle věkových kategorií: (zařazení do věkové kategorie, je dáno dovršením věku v daném školním roce 1. 9. 2023 - 31. 8. 2024, příklad: dovrší-li dítě věku 7 let 27. 8. 2024, celý školní rok spadá do kategorie 7-10 let).

strávníci 3- 6 let 52,- Kč na den
strávníci 7-10 let 56,- Kč na den

Nárok na zvýhodněnou cenu stravy tj. pouze za cenu potravin má strávník pouze 1. den neplánované nepřítomnosti v MŠ (vyhláška č.107/2005 Sb. o školním stravování § 4. odst. 9).

Stravné se platí zálohově trvalým příkazem z účtu nebo bankovním převodem na daný měsíc a to do 15. dne v měsíci.

Číslo účtu naší školy: 39031621/0100.

Výše záloh:

strávníci 3 - 6 let   1 040,- Kč
strávníci 7 - 10 let 1 120,- Kč

Stravné i školné lze hradit dohromady tj. 1650 Kč.

Děti s odloženou školní docházkou hradí pouze stravné 1 120 Kč.

Přeplatky za stravné se budou vracet na účty a to 1x ročně, po ukončení školního roku.

Na září neposílejte platbu před 1.9.

Na prázdniny je potřeba zrušit trvalé příkazy, neposílejte žádné jiné platby než úhradu za prázdninový provoz.
Jestliže jste v průběhu roku změnili číslo účtu, tuto změnu nahlaste ihned vedoucí školní jídelny. Stravu odhlašujte prostřednictvím aplikace na www.strava.cz, ve výjimečných případech nebo při domluvě vyzvednutí obědu využijte SMS na
telefon školní jídelny 778 458 152.

Rodiče jsou povinni vždy včas dítě ze stravování odhlásit! Pokud tedy zákonný zástupce svoje dítě řádně neodhlásí ze stravování, ale školní jídelna ji připraví, bude zákonný zástupce povinen uhradit veškeré náklady na přípravu stravy (tj. včetně osobních a věcných nákladů).

PLATBY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024-2025

Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2024/2025 bude ve výši 1 000 Kč.

Děti, které plní povinnou předškolní docházku, školné neplatí.

Cena obědů je stanovena dle věkových kategorií: (zařazení do věkové kategorie, je dáno dovršením věku v daném školním roce 1. 9. 2024 - 31. 8. 2025, příklad: dovrší-li dítě věku 7 let 27. 8. 2025, celý školní rok spadá do kategorie 7-10 let).

strávníci 3- 6 let 52,- Kč na den
strávníci 7-10 let 56,- Kč na den

Nárok na zvýhodněnou cenu stravy tj. pouze za cenu potravin má strávník pouze 1. den neplánované nepřítomnosti v MŠ (vyhláška č.107/2005 Sb. o školním stravování § 4. odst. 9).

Stravné se platí zálohově trvalým příkazem z účtu nebo bankovním převodem na daný měsíc a to do 15. dne v měsíci.

Číslo účtu naší školy: 39031621/0100.

Výše záloh:

strávníci 3 - 6 let 1 040,- Kč
strávníci 7 - 10 let 1 120,- Kč

Stravné i školné lze hradit dohromady tj. 2 040 Kč.

Děti s odloženou školní docházkou hradí pouze stravné 1 120 Kč.

Přeplatky za stravné se budou vracet na účty a to 1x ročně, po ukončení školního roku.

Na září neposílejte platbu před 1.9.

Na prázdniny je potřeba zrušit trvalé příkazy, neposílejte žádné jiné platby než úhradu za prázdninový provoz.
Jestliže jste v průběhu roku změnili číslo účtu, tuto změnu nahlaste ihned vedoucí školní jídelny. Stravu odhlašujte prostřednictvím aplikace na www.strava.cz, ve výjimečných případech nebo při domluvě vyzvednutí obědu využijte SMS na
telefon školní jídelny 778 458 152.

Rodiče jsou povinni vždy včas dítě ze stravování odhlásit! Pokud tedy zákonný zástupce svoje dítě řádně neodhlásí ze stravování, ale školní jídelna ji připraví, bude zákonný zástupce povinen uhradit veškeré náklady na přípravu stravy (tj. včetně osobních a věcných nákladů).

Copyright © 2020 Mateřská škola Brno, Amerlingova 4, příspěvková organizace| Všechna práva vyhrazena 2020
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky