ORGANIZACE STRAVOVÁNÍ

Přihlašování a odhlašování stravování

Děti jsou ke stravě automaticky přihlášené.

Odhlásit nebo přihlásit strávníka ze stravování je možné den předem nejpozději do 13.00 hod. Výjimkou je pouze pondělí, kdy můžete stravu odhlásit do 7.00 hodin. 

Stravu není možné odhlašovat zpětně. Pokud strávník onemocní náhle, mohou si rodiče vyzvednout oběd do jídlonosičů pouze první den nemoci a to v 11.30 hodin.
Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.

Stravu odhlašujte prostřednictvím aplikace na www.strava.cz, ve výjimečných případech nebo při domluvě vyzvednutí obědu využijte telefon školní jídelny 778 458 152. 

Platba stravného na školní rok 2021/2022:
Strávníci 3- 6 let 39,- Kč
Strávníci 7-10 let 42,- Kč


Nárok na zvýhodněnou cenu stravy tj. pouze za cenu potravin má strávník pouze 1.den neplánované nepřítomnosti v MŠ ( vyhláška č.107/2005 Sb. o školním stravování § 4. odst.9 ).
Rodiče jsou povinni vždy včas dítě ze stravování odhlásit.
Pokud tedy zákonný zástupce svoje dítě řádně neodhlásí ze stravování, ale školní jídelna ji připraví, bude zákonný zástupce povinen uhradit veškeré náklady na přípravu stravy ( tj. včetně osobních a věcných nákladů )
Tato částka je stanovena takto:

Stravné se platí zálohově trvalým příkazem z účtu nebo bankovním převodem na daný měsíc a to do 15. dne v měsíci.

Číslo účtu naší školy: 39031621/0100.

Výše záloh: strávníci 3 - 6 let 780,- Kč
                     strávníci 7 - 10 let 840,- Kč


Přeplatky za stravné se budou vracet na účty a to 1x ročně po ukončení školního roku.