ORGANIZACE STRAVOVÁNÍ

Přihlašování a odhlašování stravování

Děti jsou ke stravě automaticky přihlášené.

Odhlásit nebo přihlásit strávníka ze stravování je možné den předem nejpozději do 13.00 hod. Výjimkou je pouze pondělí, kdy můžete stravu odhlásit do 7.00 hodin. 

Stravu není možné odhlašovat zpětně. Pokud strávník onemocní náhle, mohou si rodiče vyzvednout oběd do jídlonosičů pouze první den nemoci a to v 11.30 hodin.
Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.

Stravu odhlašujte prostřednictvím aplikace na www.strava.cz, ve výjimečných případech nebo při domluvě vyzvednutí obědu využijte telefon školní jídelny 778 458 152. 

Platba stravného na školní rok 2023/2024

strávníci 3- 6 let 52,- Kč na den
strávníci 7-10 let 56,- Kč na den

Nárok na zvýhodněnou cenu stravy tj. pouze za cenu potravin má strávník pouze 1.den neplánované nepřítomnosti v MŠ ( vyhláška č.107/2005 Sb. o školním stravování § 4. odst.9 ).
Rodiče jsou povinni vždy včas dítě ze stravování odhlásit.
Pokud tedy zákonný zástupce svoje dítě řádně neodhlásí ze stravování, ale školní jídelna ji připraví, bude zákonný zástupce povinen uhradit veškeré náklady na přípravu stravy ( tj. včetně osobních a věcných nákladů )
Tato částka je stanovena takto:

Stravné se platí zálohově trvalým příkazem z účtu nebo bankovním převodem na daný měsíc a to do 15. dne v měsíci.

Číslo účtu naší školy: 39031621/0100.

Výše záloh pro školní rok 2023/2024: 

                      strávníci 3 - 6 let   1 040,- Kč
                      strávníci 7 - 10 let 1 120,- Kč


Přeplatky za stravné se budou vracet na účty a to 1x ročně po ukončení školního roku.

Copyright © 2020 Mateřská škola Brno, Amerlingova 4, příspěvková organizace| Všechna práva vyhrazena 2020
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky