ORGANIZACE STRAVOVÁNÍ

Přihlašování a odhlašování stravování

Odhlásit nebo přihlásit strávníka ze stravování je možné den předem nejpozději do 13.00 hod. Výjimkou je pouze pondělí, kdy můžete stravu odhlásit do 7.00 hodin. 

Stravu není možné odhlašovat zpětně. Pokud strávník onemocní náhle, mohou si rodiče vyzvednout oběd do jídlonosičů pouze první den nemoci a to v 11.30 hodin.
Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.

Stravu ohlašujte na telefonu školní jídelny 778 458 152 nebo od 23.11.2020 také prostřednictvím aplikace na www.strava.cz (podrobnosti zaslány všem na mail).

Platba stravného na školní rok 2020/2021:
Strávníci 3- 6 let 37,- Kč
Strávníci 7-10 let 40,- Kč


Nárok na zvýhodněnou cenu stravy tj. pouze za cenu potravin má strávník pouze 1.den neplánované nepřítomnosti v MŠ ( vyhláška č.107/2005 Sb. o školním stravování § 4. odst.9 ).
Rodiče jsou povinni vždy včas dítě ze stravování odhlásit.
Pokud tedy zákonný zástupce svoje dítě řádně neodhlásí ze stravování, ale školní jídelna ji připraví, bude zákonný zástupce povinen uhradit veškeré náklady na přípravu stravy ( tj.včetně osobních a věcných nákladů )
Tato částka je stanovena takto:

Stravné se platí zálohově trvalým příkazem z účtu nebo bankovním převodem na daný měsíc a to do 15. dne v měsíci.

Číslo účtu naší školy: 39031621/0100.

Výše záloh: strávníci 3 - 6 let 740,- Kč
                     strávníci 7 - 10 let 800,- Kč


Přeplatky za stravné se budou vracet na účty a to 1x ročně začátkem července.