O ŠKOLCE 

Naše MŠ je trojtřídní a třídy jsou smíšené. 

Od roku 1997 je škola zařazena do projektu " Mateřská škola podporující zdraví."
Provoz školy je od 6.30 hod. do 16.30 hod.
Třídy:
jablíčková(provoz 6.30-16.30 hod.)
kuřátková (provoz 7.30-15.30 hod.)
motýlková (provoz 7.15-15.45 hod.)
V naší mateřské škole preferujeme volnou hru dětí, práci s encyklopediemi, kooperativní, námětové hry a psychomotorická cvičení, práci s přírodním a odpadovým materiálem, výlety, exkurze. Sourozenci jsou dle možnosti zařazováni do stejné třídy. Stejně tak děti, které se znají už před nástupem do školky, mohou být, na přání rodičů, zařazeny do třídy spolu.
Umožňujeme také dětem a rodičům postupnou adaptaci v kolektivu ( rodič může pobývat ve školce s dítětem tak dlouho,než si dítě zvykne a postupně prodlužovat dobu,po kterou je dítě v MŠ samo).

Zaměstnanci:

ředitelka: Mgr. Zdeňka Lederová - kuřátková třída

učitelky: 

Pavla Mikušová- kuřátková třída

Jaroslava Tonevová - jablíčková třída

Anna Budirská -jablíčková třída

Mgr. Martina Vecková- motýlková třída

Ivana Ondráčková - motýlková třída

školní asistentka: Jiřina Sobotková

vedoucí ŠJ: Bc. Michaela Slováková

hlavní kuchařka: Tereza Horáková

kuchařka: Marie Schillerová

provozní zaměstnanci: Marcela Liptáková, Lenka Halouzková