ŠKOLNÍ ŘÁD

Nový školní řád bude projednán na pedagogické radě s platností k 1. 9. 2020. Současný školní řád k nahlédnutí zde: