ŠKOLNÍ ŘÁD

Školní řád  platný od 1. 9. 2021 je níže k nahlédnutí. Prosíme všechny zákonné zástupce, aby se s novým školním řádem seznámili. K dispozici je také v šatnách tříd.