PLÁN EVVO

Dlouhodobý plán EVVO - "Příroda uprostřed sídliště" (období 2019 - 2022 )

Mateřská škola Brno, Amerlingova 4, příspěvková organizace

Cíl EVVO:

rozvoj kompetencí potřebných pro environmentálně odpovědné jednání tj. jednání, které je v dané situaci a daných možnostech co nejpříznivější pro současný i budoucí stav životního prostředí. Environmentálně odpovědné jednání je chápáno jako odpovědné osobní, občanské a profesní jednání, týkající se zacházení s přírodou a přírodními zdroji, spotřebitelského chování a aktivního ovlivňování svého okolí s využitím demokratických procesů a právních prostředků.

Oblasti kompetencí:

 • Vztah k přírodě
 • Vztah k místu
 • Ekologické děje a zákonitosti
 • Environmentální problémy a konflikty
 • Připravenost jednat ve prospěch životního prostředí

Dlouhodobé cíle plánu:

 • vést děti k úctě ke zdraví a k životu ve všech formách
 • vést děti k úctě k člověku a výsledkům jeho práce, ke kulturnímu dědictví
 • naučit děti pozitivnímu vztahu k přírodě a životnímu prostředí, vytvářet v nich povědomí o možnostech dopadu lidské činnosti na krajinu a přírodu vůbec
 • vést k ochraně přírody a přírodních zdrojů
 • snažit se o zdravý životní styl a udržitelnou spotřebu
 • vytvořit u dětí elementární vědomí o okolním světě a jeho dění kolem nás

Plánované projekty:

 • Sběr hliníku
 • Projekt a realizace přírodní zahrady
Celé znění našeho Dlouhodobého plánu EVVO - "Příroda uprostřed sídliště" je k dispozici v budově školy na nástěnkách v šatnách tříd a v ředitelně. 
Copyright © 2020 Mateřská škola Brno, Amerlingova 4, příspěvková organizace| Všechna práva vyhrazena 2020
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky