SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY

V této sekci naleznete více informací týkajících se Spolku rodičů a přátel školy, MŠ Amerlingova 4, 625 00 Brno.

Cílem Spolku je vzájemná spolupráce mezi vedením školy, učiteli a rodiči žáků ke vzájemnému prospěchu všech stran, a to zejména v oblastech zájmové činnosti žáků, technické a materiální pomoci při provozu školy.

Na sociální síti je vytvořena uzavřená skupina pro všechny členy Spolku, která je snadno dostupným komunikačním nástrojem pro různé dotazy, komentáře a připomínky.

https://www.facebook.com/groups/887635391291822/

ID datové schránky: ht5c35h